جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته یکی از تکنیک های عمل زیبایی بینی قدیمی می باشد که به منظور دسترسی به ساختمان کلی بینی برش ایجاد شده داخل سوراخ های بینی خواهد بود و برشی روی سطح پوست ایجاد نخواهد شد.

به طور کلی برای انجام عمل بینی دو تکنیک وجود دارد که تفاوت آن ها در نحوه ایجاد برش می باشد.

جراحی بینی به روش باز

برش ایجاد شده در جراحی بینی باز روی ناحیه کلوملا می باشد.

جراحی بینی به روش بسته

جراحی بینی بسته اولویت دوم اغلب جراحان بینی می باشد و می توان گفت که امروزه کاربرد چندانی ندارد.

در این تکنیک برای اعمال تغییرات بعد از ایجاد برش های داخل بینی پوست با ابزار مخصوصی از ساختمان بینی جدا خواهد شد.

جراحی بینی بسته

جراحی بینی بسته مناسب چه افرادی است ؟

جراحی بینی بسته مناسب افرادی است که ایرادات بینی چندانی به خصوص در نوک بینی خود ندارند و انتظار تغییرات چندانی در بینی خود ندارند.

دید جراح بینی در این تکنیک محدود می باشد و این تکنیک مناسب افرادی که جراحی پیچیده ای دارند و انتظار تغییرات چشمگیری را دارند، نمی باشد به این خاطر که جراح قدرت مانور زیادی را روی ساختمان کلی بینی ندارد.

مزایا و معایب جراحی بینی بسته

معایب این تکنیک دید محدود جراح بینی است.

مزایای آن این است که زمان جراحی کوتاه است و روی پوست برشی ایجاد نخواهد شد و دیگری اینکه تورم بینی کمتر است و ترمیم زودتر بهبود می یابد.

نکته قابل ذکر این است که برش های گوشه بینی ربطی به انواع تکنیک جراحی زیبایی بینی ندارد بلکه به منظور اصلاح اندازه سوراخ ها و پره های بینی ایجاد خواهد شد.

به این صورت که اگر سوراخ های بینی بزرگ باشند یا نیاز به جمع شدن داشته باشند برش هایی در گوشه بینی ایجاد خواهد شد و سوراخ ها جمع و کوچک خواهند شد.

دکتر سوسن سکوتی

جراح پلاستیک بینی و متخصص گوش و حلق و بینی