شاخک های بینی و کوچک کردن آن

شاخک های بینی و کوچک کردن آن

شاخک های بینی و کوچک کردن آن : به قفسه هایی که در دو طرف بینی قرار می گیرند شاخک بینی گفته می شود، شاخک های پایینی و وسطی که اصلی ترین ها هستند به طور طبیعی تغییر سایز می دهند.

شاخک ها در دوره سرما خوردگی و آلرژی و یا عفونت تغییرسایز داده و بزرگ می شوند تا جریان خون بیشتری وارد آنها شود و بتوانند با بیماری مقابله کنند.

همچنین در دوره آلرژی رنگ پریده و متورم خواهند شد.

گاها افراد از گرفتگی های بینی خود شکایت دارند که به دلیل بزرگ شدن و متورم شدن شاخک ها می باشد.

در این موارد با توجه به نظرجراح بینی شاخک ها باید کوچک و اصلاح بشوند.

تشخیص بزرگ شدن یا نشدن شاخک با اشعه ایکس صورت خواهد گرفت.

شاخک های بینی و کوچک کردن آن

کاربرد شاخک های بینی

گرم کردن هوای تنفس شده پیش از ورود به شش ها از وظایف شاخک هاهستند.

جلو گیری از بروز عفونت و آلرژی در بدن از طریق هوای مورد استنشاق به وسیله ی مژک های موجود بر روی شاخک ها انجام می گیرد

.برای گلوبول های سفید خون مکان مناسبی را به وجود می آورند و همچنین هدایت بهتر جریان ورودی را نیز انجام می دهند.

شاخک های بینی جزو اجزای مهم بینی می باشد چرا که اگر توسط پزشکی بدون تجربه و آگاهی کامل عمل شوند ممکن است قسمت اعظمی از آنها را حذف کند که این امر باعث می شود شما در داخل بینی احساس سوزش کنید که این امر به دلیل پوسته پوسته شدن و خشک شدن داخل بینی می باشد که بعد از حذف غیراصولی شاخک ها به وجود می آید.

روش های جراحی شاخک های بینی کوچک کردن آن ها

جراحی شاخک های بینی به روش های مختلفی قابل انجام است.

یکی از روش های این است که بدون برداشتن مقدار زیادی از مژک ها ، قسمت کوچکی از شاخک ها بریده می شوند.

گاها در بعضی از افراد شاخک وسطی به گونه ای قرار گرفته که راه تخلیه سینوس را بسته است، که البته این موضوع هم راه درمان خود را دارد.

کاهش زیر مخاطی شاخک ها یکی دیگراز روش های جراحی شاخک ها می باشد.

در این روش جراح متخصص بینی با ایجاد یک برش لایه های مخاطی که همان پوست شاخک ها می باشند را بالا می کشد.

استخوان اضافی را از بین می برند و فاصله تیغه وسط بینی و شاخک ها را افزایش می دهند.

در این روش کارایی شاخک ها و مژک های آن کاملا باقی خواهد ماند.

برای اصلاح شاخک های بینی و کوچک کردن آن از اسید و لیزر هم می توان استفاده کرد.

اما این روش توصیه نمی شود چرا که گاها باعث می شود مژک های فرد کاربرد خود را از دست بدهند.

دکتر سوسن سکوتی

جراح پلاستیک بینی و متخصص گوش و حلق و بینی

( جراحی زیبایی بینیبهترین جراح بینی )