آرشیو روزانه: سپتامبر 20, 2017

کاربرد اسپلینت در عمل زیبایی بینی

کاربرد اسپلینت در عمل زیبایی بینی

کاربرد اسپلینت در عمل زیبایی بینی : بعد از انجام جراحی بینی برای حفظ شکل بینی از اسپلینت بینی (گچ بینی) استفاده می شود. اسپلینت هم در کاهش تورم موثر است و هم در حفظ موقعیت جدید استخوان ها تاثیر دارد.

استفاده از اسپلینت پس ازجراحی زیبایی بینی  الزامی می باشد.

چرا که در نتیجه کار تاثیرات بسزایی دارد.

اسپلینت خارجی پرکاربرد ترین نوع اسپلینت می باشد که پس از جراحی زیبایی بینی و در هفته اول که بینی بسیار آسیب پذیر می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

از اسپلینت داخلی اغلب در عمل های زیبایی استفاده میشود که باعث می شود داخل بینی نیز به شکلی صحیح و درست شکل بگیرد.

کاربرد اسپلینت در عمل زیبایی بینی

هدف های استفاده اسپلینت خارجی

  • کاهش ورم و تورم:با فشاری که چسب و گچ به بینی وارد می کنند ورم کاهش می یابد.
  • اسپلینت در پوشانندگی غضروف به وسیله پوست بینی موثر می باشد و نتیجه حاصله دقیق تر خواهد بود.
  • اگراز اسپلینت استفاه نشود بین غضروف و پوست بیمار فضای خالی ایجاد خواهد شد که این فضای خالی بستر مناسبی برای بروز بافت های همبند و هماتوم می باشد.
  • چرا که در صورت بروز یک چنین مواردی نتیجه عمل دچار تغییرات زیادی می شود.
  • محافظت از شکل جدید بینی: در حین جراحی بینی شکل استخوان ها و غضروف ها تغییر می کند که برای اینکه این استخوان ها به شکل جدید باقی بمانند استفاده از گچ ضروری می باشد.
  • محافظت از بروز آسیب در بینی: اسپلینت از بینی در مقابل آسیب ها محافظت می کند اما این محافظت به قدری نیست که بیمار بتواند بعد از عمل در فعالیت های خطرناک خود شرکت کند و همچنان باید از بینی خود مراقبت کند.

هدف های استفاده از اسپلینت داخلی

در مواردی که بیمار در تیغه بینی خود انحراف یا انحراف هایی را داشته باشد از اسپلینت داخلی استفاده خواهد شد. اسپلینت از جنس سیلیکون می باشد و دارای ساختاری نرم است.

  • مجبور کردن بافت بینی به التیام بر روی غضروف: اسپلینت بینی یا همان گچ روی بینی داخلی پس از جراحی زیبایی بینی استفاده می شود تا بتواند پوشش داخلی بینی را روی بدنه داخلی بینی که شامل استخوان ها و غضروف می باشد را بهبود ببخشد.
  • نگه داشتن تیغه بینی (سپتوم): پس از جراحی زیبایی بینی در مواردی که نیاز به ثابت نگه داشتن تیغه بینی باشد پزشک از اسپلینت داخلی استفاده می کند.
  • کاهش خونریزی:با فشاری که اسپلینت به پوست و غشاء وارد می کند خونریزی و تورم را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.