بایگانی ماهیانه:اکتبر 2020

پرسش و پاسخ

این قسمت، مختص عزیزانی که پیشتر تحت معاینه واقع نشده و پرونده ندارند می باشد.
افرادی که قبلا مورد ارزیابی و معاینه قرار گرفته و دارای پرونده پزشکی هستند، می توانند طی تماس تلفنی سوالات خود را عنوان نمایند.
سوالات مطرح شده، بعد از آنالیز پرونده بیماران پاسخ داده خواهند شد.